İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

RAMAK OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Yönetmelik için tıklayınız.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile RAMAK OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi RAMAK OSGB'ye ait olup güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

Ramak OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları; görevlerine başlamadan önce mevcut kanun, yönetmelikler vb. hakkında ve Işıklar OSGB' nin işleyişi ile ilgili kapsamlı bir oryantasyon programına alır. Ayrıca çalışan her personelin yıl içerisinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri RAMAK OSGB tarafından sağlanmaktadır.

RAMAK OSGB İş Güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler. RAMAK OSGB; uzmanlar tarafından firmalar için hazırlanan tüm risk analizi ve eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını RAMAK OSGB bilgi işlem alt yapısı altında kayıt altına alır. Hizmetin başlamasından itibaren RAMAK OSGB İş Güvenliği Uzmanını yakından takip eder ve belirli periyotlar da raporları firmaya sunar.

Işıklar OSGB kalite yönetim sitem çalışmalarında deneyiminden kaynaklı olarak firmalara ait tüm çalışmalar, planlama ve raporlama güncel tutulur.