is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani

İş Güvenliği Uzmanı

RAMAK OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Yönetmelik için tıklayınız.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile RAMAK OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi RAMAK OSGB‘ye ait olup güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

Ramak OSGB; bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarını görevlerine başlamadan önce mevcut kanun, yönetmelikler vb. hakkında ve RAMAK OSGB‘ nin işleyişi ile ilgili kapsamlı bir oryantasyon programına alır. Ayrıca çalışan her personelin yıl içerisinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri RAMAK OSGB tarafından sağlanmaktadır.

RAMAK OSGB; tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip İş Güvenliği Uzmanını iş yerinize yönlendirir ve aşağıda belirtilen hizmetleri almanızı sağlar;

 • Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi
 • İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması
 • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
 • Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin hazırlanması
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi
 • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak
 • Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması
 • İSG Talimatlarını hazırlamak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Kullanılması gereken Kişisel koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçlarının kaydedilmesi, (raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır.)
 • Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları ve elektrikli ekipmanlar gibi, Periyodik kontrol edilmesi gereken ekipmanların periyodik kontrollerinin planlanması ve takibi (istenilmesi halinde yapılması)
 • Kazı işleri, enerjili işler, parlayıcı patlayıcı ortamlar, kapalı alanlar gibi yüksek riskli çalışmalar için Çalışma İzin Formu hazırlamak.

 

RAMAK OSGB;  kalite yönetim sistem çalışmalarındaki deneyiminden kaynaklı olarak, firmalara ait tüm çalışmaları, planları ve raporları güncel tutar.