isyeri-hekimi

İşyeri Hekimi

RAMAK OSGB bünyesinde firmanıza görevlendirilen her İş Yeri Hekimi 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Yeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile RAMAK OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi RAMAK OSGB‘ye ait olup güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

RAMAK OSGB; uzman ve deneyimli pratisyen İşyeri Hekimleri ile hizmet verir. Kurumsal hayat tecrübesi bulunan işyeri hekimleri firmaların ihtiyaçlarını anlamakta bir adım öndedirler.

RAMAK OSGB bünyesinde görevlendirilen İşyeri Hekimlerini; görevlerine başlamadan önce mevcut kanun, yönetmelikler vb. hakkında ve RAMAK OSGB‘nin işleyişi ile ilgili kapsamlı bir oryantasyon programına alır. Ayrıca çalışan her personelin yıl içerisinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri RAMAK OSGB tarafından sağlanmaktadır.

RAMAK OSGB İşyeri Hekimleri; görevlendirildikleri firmalarda muayeneleri yapar ve temel hijyen eğitimlerini verirler.

RAMAK OSGB; hekimler tarafından firmalar için hazırlanan tüm muayene bilgilerini, raporlamaları, eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını RAMAK OSGB bilgi işlem alt yapısı altında kayıt altına alır. Hizmetin başlamasından itibaren RAMAK OSGB İşyeri Hekimini yakından takip eder ve belirli periyotlar da raporları firmaya sunar.

RAMAK OSGB; kalite yönetim sistem çalışmalarındaki deneyiminden kaynaklı olarak, firmalara ait tüm çalışmaları, planlama ve raporları güncel tutar.